Suivre France Éducation international

Prezentacja portretów nauczycieli - projekt KEEP

Odkryj 20 portretów nauczycieli, które przedstawiają innowacyjne praktyki edukacyjne wykorzystywane w 4 krajach europejskich! Nauczyciele z Belgii, Francji, Grecji i Polski podzielili się z nami swoimi najskuteczniejszymi metodami w kontekście kształcenia na odległość, aby nauczyciele w Europie i na całym świecie mogli czerpać z nich inspirację i poprawić, doskonalić swoje doświadczenia w wirtualnej klasie.   

Texte

Portrety zostały uporządkowane według następujących kategorii:

 • Zwiększanie autonomii / Odwrócona klasa.
 • Nauczanie asynchroniczne
 • Nauczanie hybrydowe
 • Nauczanie synchroniczne
 • Spersonalizowana informacja zwrotna 
 • Wspólna nauka/praca zespołowa 
 • Nauka poprzez gry

W 2021r konsorcjum opracowało kwestionariusz online, dzięki któremu wybrano nauczycieli reprezentujących określony typ szkoły i wykorzystywane narzędzia dydaktynczne. Następnie na podstawie materiału zgromadzonego na podstawie wywiadów z wybranymi nauczycielami, zaproponowano treści portretów, które zostały zatwierdzone przez każdego nauczyciela. 

Poniższe dokumenty zostały opracowane w lutym 2023 r. na podstawie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych przez partnerów KEEP w okresie od czerwca 2022 r. do października 2022 r. Aby zapewnić jakość i spójność tych portretów, Akademia Nancy-Metz zaaranżowała opracowanie wspólnej metodologii w każdym kraju uczestniczącym w tym projekcie.

Grecja

Odwrócona klasa

 • Zwiększanie autonomii / odwrócona klasa
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa
 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Platforma asychroniczna: "e-me" (Greckie Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych). 2. praktyka/narzędzia do współpracy (narzędzia Google)

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Asynchroniczne uczenie się
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa
 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Asychroniczna platforma: "eclass-eme" (Greckie Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych)

 • Nauka asynchroniczna
 • Wspólna nauka/praca zespołowa

> Zobacz portret

Platforma asychroniczna: "eclass-eme" (Greckie Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych). 2. praktyka/narzędzia do współpracy (narzędzia Google)

 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna
 • Personalizacja nauczania
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Aplikacje na telefony komórkowe

 • Nauczanie hybrydowe
 • Nauczanie synchroniczne
 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Francja

Classcraft : Platforma nauczania fabularnego używana do nauczania języków obcych (w tym przypadku j. włoskiego).

 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna
 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Opracowanie aplikacji wykorzystującej Glide, aby pomóc uczniom uprawiać sport w domu, z rodziną i bez konieczności posiadania profesjonalnego sprzętu.

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna

> Zobacz portret

Wykorzystanie filmów i platformy Genially do interaktywnego nauczania

 • Synchroniczne uczenie się
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Korzystanie z platformy Educ'Arte, aplikacji edukacyjnych i La Quizinière w celu zwiększenia autonomii uczniów.

 • Zwiększanie autonomii / odwrócona klasa
 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna

> Zobacz portret

Nauczanie online poprzez zajęcia online CNED, Padlet i La Quizinière

 • Nauka synchroniczna
 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Belgia

Cyfrowe ścieżki edukacyjne/moduły online (w których zintegrowane są różne narzędzia, np. BookWidgets, LearningApps), w połączeniu z wirtualnymi salami lekcyjnymi na platformie TEAMS, wspólne uczenie się online w wydzielonych pomieszczeniach, wooclap/mentimeter/padlet.

 • Zwiększanie autonomii / odwrócona klasa
 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Cyfrowe ścieżki edukacyjne na platformie Smartschool (w której zintegrowane są różne narzędzia, np. BookWidgets), w połączeniu z nagranymi prezentacjami PowerPoint z lektorem, Kahoot.

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Nauka asynchroniczna
 • Nauka synchroniczna
 • Personalizacja nauczania

> Zobacz portret

Hello Talent Food Box w połączeniu z filmami i Discordem, korzystanie z platformy Smartschool

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Personalizacja nauczania
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Połączenie nagranych, wizualnych (za pomocą pióra cyfrowego) prezentacji PowerPoint z lektorem, lekcje na żywo dotyczące korzystania z oprogramowania do rysowania, korzystanie z platformy Classroom

 • Zwiększanie autonomii / odwrócona klasa
 • Nauczanie hybrydowe

> Zobacz portret

Platforma WBeschool (oficjalna platforma publicznych szkół edukacyjnych), w połączeniu z wizualnymi lekcjami na żywo (z cyfrowym piórem), bezpłatnymi aplikacjami do ćwiczeń online, odwróconą klasą

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Synchroniczne uczenie się
 • Personalizacja nauczania
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Polska

Karty metaforyczne "Jak się dzisiaj masz?". Wybierz metodę - karty z gier takich jak "Dixit", gry elektronicznaej "Points of view", a także niemieckej gry online "Gefühlmonster".

 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Filmy z YouTube i metoda odwróconej klasy przez wykorzystaniem: iPad AirDrop, Jamboard, ExplainEverything, Testportal

 • Zwiększanie autonomii / odwrócona klasa

> Zobacz portret

"Wyjaśnię ci wszystko" - stworzone za pomocą aplikacji Explain Everything

 • Zwiększenie autonomii / odwrócona klasa
 • Wspólne uczenie się/praca zespołowa

> Zobacz portret

Edukacyjne Escape Rooms w języku hiszpańskim (stworzone w różnych aplikacjach internetowych, a także w Genially)

 • Nauka poprzez gry

> Zobacz portret

Wakelet – nauczanie języka za pomocą interaktywnej tablicy Jamboard i kolekcji zasobów tworzonych w Wakelet

 • Promowanie autonomii / odwrócona klasa
 • Asynchroniczne uczenie się

> Zobacz portret